Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer
von Dr. Endre Kereszturi
English Content

Letter to The EotWash Group

Deutsche Inhalte

Weltformel der Naturkonstanten

Mit Hilfe der AXIOMA PHYSICA HUNGARICA gelingt es dem Autor auch die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Elementarteilchenphysik und der Kosmologie in die Gefüge der Einheitlichen Theorie der Naturkonstanten (ETNAK) zu integrieren.

PDF-Download

 

Die axiomatische Grundlegung der vereinheitlichten Theorie der Naturkonstanten

Wissenschaftlich verfasste Studie, mit besonderem Augenmerk auf die heuristischen Anforderungen, welche heutzutage die Quanten- bzw. die Relativitätstheorie jeder neuen Entdeckung gegenüber stellt. Ausgehend aus den in der AXIOMA PHYSICA HUNGARICA als Naturgesetzt postulierten Zusammenhängen, wird der Gültigkeitsbereich der Theorie von den Anschauungen der klassischen Physik bis hin zur Superstring-Theorie untersucht.

PDF-Download

 

Brief an die EotWash-Gruppe

Magyar Tartalom

Axioma Physica Hugarica

Az írás témája egy új, általánosan kovariáns összefüggés felfedezésének története. Ez az axióma úgy alapozza meg az elméleti fizika egy régóta esedékes paradigmaváltását, hogy közben megoldja az alapvetö kölcsönhatásformák egységesítésének feladatát. Alkalmasnak bizonyult a természeti állandók egységes elméletének megalapozására, söt a biogravitációval kapcsolatos jelenségkör egzakt leírására is.

PDF-Download

 

Vissza Bolyaihoz

12 évvel az  AXIOMA PHYSICA HUNGARICA közzététele után Bolyai János emlékét idézve dolgoztam fel az időközben megjelent szakirodalom felfedezésem vonatkozásában releváns adatait. Elsőként a magyar nyelvű változattal szeretném felnövekvő nemzedékünk leendő matematikusait és fizikusait ahhoz az információelőnyhöz juttatni, amely egyre döntőbb szerepet játszik korunk tudományos életében is.

PDF-Download

 

A természeti állandók egységes elméletének axiomatikus megalapozása

Tudományos igényességgel megírt tanulmány, mely különös figyelmet fordít azokra a heurisztikus követelményekre, melyeket a kvantumelmélet, illetve a relativitáselmélet támaszt korunkban minden új elméleti felfedezéssel szemben. Az AXIOMA PHYSICA HUNGARICA természettörvényként posztulált összefüggéseiböl kiindulva részletesen vizsgálja az elmélet érvényességi körét a klasszikus fizikai elképzelésektöl a kvantumgravitációig és a szuperhúrelméletig.

PDF-Download

 

Biogravitáció

Szerzö arra vállalkozott, hogy korábbi felfedezéseire támaszkodva ezúttal a biogravitáció fogalmát és jelenségkörét tegye alkalmassá a tudományos diszkusszió számára. A DNS kettös-spirálos szerkezetének standard paramétereire alapozott egzakt összefüggéseinek a bemutatásával bizonyítja, hogy a molekuláris biofizika és a szuperhúrelmélet harmonikusan ötvözhetö a biogravitációs jelenségkörben.

PDF-Download